DK Gullabo Swingers verksamhetsidé, mål och värdegrund

DK Gullabo Swingers verksamhetsidé

Dansglädje och gemenskap
Lära ut en bra och rolig idrottsform
Hålla god kvalité i vår verksamhet
Bredd i verksamheten, allt från socialdans till tävlingsdans


DK Gullabo Swingers mål

Mål
Utveckla och engagera fler kursledare och tävlande
Fler engagerade medlemmar


DK Gullabo Swingers värdegrund

Värdegrund
Tillsammans förmedlar vi engagemang, gemenskap och dansglädje genom hela livet.