DK Gullabo Swingers verksamhetsidé, mål och värdegrund

DK Gullabo Swingers verksamhetsidé

Dansglädje och gemenskap
Lära ut en bra och rolig idrottsform
Hålla god kvalité i vår verksamhet
Bredd i verksamheten, allt från socialdans till tävlingsdans


DK Gullabo Swingers mål

Mål 2019-2021
Utveckla och engagera fler kursledare och tävlande
Fler engagerade medlemmar


DK Gullabo Swingers värdegrund

Värdegrunden 2019
Tillsammans förmedlar vi engagemang, gemenskap och dansglädje genom hela livet.